Program den 9 maj (på finska)

Filmer – Kino Regina (gratis förevisningar)

Program för barn och unga

Det utlovas program för både barn och unga under Europadagen!

EU@Ode

Europadagen

runtom i Europa

Europadagen firas både i Finland och i alla andra EU-länder.

Du hittar mer information om olika intressanta evenemang som EU:s institutioner anordnar på nätet via länken nedan.

Vad är Europadagen?

På Europadagen den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den historiska Schumandeklarationen, då Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman föreslog en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart.

Robert Schuman föreslog att en europeisk myndighet skulle inrättas för ett samarbete kring kol- och stålproduktionen. Ett avtal om att inrätta denna typ av myndighet undertecknades knappt ett år senare. Schumans förslag betraktas i dag som startskottet för Europeiska Unionen.

I Finland anordnas Europadagen av Finland i Europa rf, utrikesministeriets Europainformation, EU-kommissionens representation i Finland, Europapalamentets kontor i Finland, Unga européer rf, Europeiska investeringsbanken, Sitra, statsrådets kansli, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Finlands kommunförbund och biblioteket Ode.

Europadagen anordnas av

© Eurooppalainen Suomi ry | 2023