Sinun Eurooppasi

Miten tärkeäksi arvioit demokratian toimivuuden?

Miten tärkeänä pidät osallistavaa demokratiaa eurooppalaisessa päätöksenteossa?

Kuinka tärkeänä pidät Suomen Euroopan unionin jäsenyyttä?

Oletko tietoinen EU:n oikeusvaltioperiaatteesta?

Kuinka tärkeänä pidät EU:n oikeusvaltioperiaatetta?

Millaisena pidät oikeusvaltion tilaa Euroopassa?

Millaisia toimenpiteitä EU:n tulisi tehdä, jotta se voisi paremmin edistää ihmisoikeuksia? (valitse kaikki, jotka sopivat)

Millaisia toimenpiteitä EU:n tulisi tehdä, jotta tasa-arvo toteutuu kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudessa? (valitse kaikki, jotka sopivat)

Millaisia vapauden muotoja pidät tärkeinä EU:ssa (valitse kaikki, jotka sopivat)?

Miten tärkeänä pidät nuorten äänen kuulumista eurooppalaisessa päätöksenteossa?

Kuuluuko nuorten ääni mielestäsi tarpeeksi eurooppalaisessa päätöksenteossa?

Millaisia tulevaisuuden haasteita EU:n tulisi ensisijaisesti ratkaista? (valitse kaikki, jotka sopivat)

Mitkä seuraavista arvoista ovat sinulle tärkeitä eurooppalaisen tulevaisuuden rakentamisessa? (valitse kaikki, jotka sopivat)

Ikä

Sukupuoli